Over Envedder

Envedder vertegenwoordigt alle initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd.

Deze beweging wordt aangejaagd en georganiseerd door de Jeugdhulpregio Drenthe en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord, waarbij de 12 Drentse gemeenten en 5 grootste zorgaanbieders uit Drenthe zijn aangesloten. Zij hebben dezelfde missie: elk kind een ‘gewoon’ leven bieden, waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien.

Envedder wil deze groeibeweging versnellen door professionals te faciliteren met projecten, informatie, inspiratie en bijeenkomsten. Zo brengen we de professionals verder. En zij onze jeugd. Iedereen, van gezinshuis tot zorgaanbieder, kan een steentje bijdragen aan deze groeibeweging. Samen zijn we Envedder, de groeibeweging voor onze Drentse jeugd!

Meer over Envedder
6 doelen

Wat we willen bereiken

1.

Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen

2.

Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

3.

Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen

4.

Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

5.

Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

6.

Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals

De Drentse jeugd verdient een eerlijke kans om zo gezond, veilig en normaal mogelijk op te groeien