Onze doelen

Envedder vertegenwoordigt alle initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd. Deze beweging wordt aangejaagd en georganiseerd door de Jeugdhulpregio Drenthe, vanuit het Transformatieplan (pdf - 0,3 MB), en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord (pdf - 0,4 MB), waarbij de 12 Drentse gemeenten en 5 grootste zorgaanbieders uit Drenthe zijn aangesloten.

De doelen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd dragen bij aan de gewenste effecten van Envedder. Alle informatie en inspiratie die we delen vallen onder één of meer van deze effecten. Zodat we direct weten waar we het voor doen.

Landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd

Het gezamenlijke hoofddoel uit het landelijk actieprogramma (pdf - 0,9 MB) is ‘de jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering merkbaar en meetbaar steeds beter maken voor kinderen, jongeren en gezinnen, zodat ze op tijd passende hulp ontvangen. Daarom gaan we kinderen, jongeren en gezinnen beter ondersteunen tijdens de levensloop van het kind (thuis, uitwonend, op school en bij 18 jaar) én gaan we investeren in het vakmanschap van jeugdprofessionals.’ De zorg voor jeugd samen steeds beter maken. Dat is het doel van het programma Zorg voor de Jeugd, waarin professionals, gemeenten, Rijk, cliënten- en jeugdhulporganisaties samenwerken. Niet vanachter een bureau, maar in de lokale praktijk.

We willen:

1. Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen

Kwetsbare kinderen hebben er recht op zo snel en zo goed mogelijk geholpen te worden. In de praktijk vinden kinderen en gezinnen vaak lastig hun weg in de jeugdhulp. Envedder werkt aan een betere toegang tot jeugdhulp met het project Zorgmakelaar en de beweging Van Stepped Care naar Matched Care.

2. Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien

We willen meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien, omdat elk kind recht heeft op een liefdevolle en stabiele omgeving om in op te groeien. Envedder werkt aan het doel van zo thuis mogelijk opgroeien met het project Kleinschalige Woonvoorzieningen.

3. Alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen

Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten onderwijs kunnen volgen. Door onderwijs en zorg beter te combineren willen we deze kinderen meer kansen geven zich te ontwikkelen.

4. Kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden

Veel jongeren uit de jeugdzorg hebben na hun 18e nog ondersteuning nodig. Door toekomstgericht te werken willen we deze jongeren helpen naar een volwassen leven.

5. Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt

Wanneer de ontwikkeling van een kind gevaar loopt, willen we betere bescherming kunnen bieden. Professionals moeten daarom middelen en mogelijkheden krijgen om sneller en effectiever te kunnen handelen.

6. Investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals

Professionals willen elke dag beter worden in hun vak en in de hulp aan kinderen. Envedder draagt bij aan het doel investeren in vakmanschap van jeugdprofessionals met het project Drentse Jeugdacademie en de beweging Van Regeldruk naar Waarden Toekennen.