Over Envedder

Groeibeweging voor onze Drentse jeugd; hoe Envedder daaraan bijdraagt

Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar dat is wel het doel dat we met Envedder nastreven. Het is onze gezamenlijke taak om te zorgen voor een positief opgroei- en opvoedklimaat voor onze Drentse kinderen. Dat doen we daar waar de kinderen zijn: thuis, op school of in hun vrije tijd bij sport- of culturele activiteiten. Dit zijn de plekken waar de kinderen en jongeren leven, hun talenten ontwikkelen en opgroeien. Dit zijn dus ook de plekken om alert te zijn als het even niet zo goed gaat. Hierbinnen hebben we allemaal deze signalerende functie. Als er meer nodig is, dan zijn onze welzijns- en zorgprofessionals er om de benodigde extra ondersteuning te bieden. Elke dag werken vele professionals aan deze groeibeweging. Het is een proces waarin we als kinderen, jongeren, ouders/verzorgers, scholen, vrijwilligers en professionals samen elke dag een stap zetten. Lees hier ons basisverhaal (pdf - 0,2 MB).

Waarom Envedder?

Envedder vertegenwoordigt alle initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd. Deze beweging wordt aangejaagd en georganiseerd door de Jeugdhulpregio Drenthe, vanuit het Transformatieplan (pdf - 0,3 MB), en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord (pdf - 0,4 MB), waarbij de 12 Drentse gemeenten en 5 grootste zorgaanbieders uit Drenthe zijn aangesloten. Zij hebben dezelfde missie: elk kind een ‘gewoon’ leven bieden, waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Envedder wil deze groeibeweging versnellen door professionals te faciliteren met projecten, informatie, inspiratie en bijeenkomsten. Zo brengen we de professionals verder. En zij onze jeugd.

Wie is Envedder?

Iedereen, van gezinshuis tot zorgaanbieder, kan een steentje bijdragen aan deze groeibeweging. Samen zijn we Envedder, de groeibeweging voor onze Drentse jeugd! Op onze website, digitale nieuwsbrief, sociale media en tijdens bijeenkomsten kunnen we jouw initiatief of project meer bekendheid geven. Of wordt zelf geïnspireerd door een initiatief uit de buurt! Zo helpen we elkaar verder.

De effecten

De doelen uit het landelijk actieprogramma Zorg voor de Jeugd (pdf - 0,9 MB) dragen bij aan de gewenste effecten van Envedder. Alle informatie en inspiratie die we delen dragen bij aan deze effecten. Zodat we direct weten waar we het voor doen. Lees meer over onze doelen.

Communicatie

Via onze website, digitale nieuwsbrief en de sociale media delen we de actuele status van de projecten en bewegingen die worden geïnitieerd vanuit de Jeugdhulpregio Drenthe en het Bestuurlijk Transformatie Akkoord. En we delen informatie en inspiratie vanuit de 12 Drentse gemeenten, zorgaanbieders en andere organisaties die bijdragen aan de groeibeweging voor onze Drentse jeugd.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar info@envedder.nl.