Regie op drie

Werkwijzen

Met de beweging Van Stepped Care naar Matched Care willen we voorkomen dat kinderen doorgeplaatst moeten worden (Stepped Care) en er juist voor zorgen dat kinderen direct de juiste en passende jeugdhulp krijgen (Matched Care). Met deze beweging wordt de ondersteuning beter afgestemd op de kenmerken van het kind en de context waarin hij/zij opgroeit.

Regie op 3

Bij ‘Regie op 3’ gaat het om een werkwijze waarin er bij een derde melding over dezelfde kwestie meer tijd wordt genomen om de situatie nog eens goed te bekijken. Het doel is beter zicht te krijgen op wat er niet goed gaat en om tot een betere aanpak te komen. We overwegen om pilots te doen in de gemeenten Aa en Hunze, Borger Odoorn en Coevorden en bij zorgaanbieders

Meer weten?

Neem contact op met Linda Imming (procesregisseur, Gemeente Emmen) via info@envedder.nl.