Regie op drie

Werkwijzen

We willen voorkomen dat kinderen onnodig doorgeplaatst worden (stepped care) en er voor zorgen dat kinderen direct passende jeugdhulp krijgen (matched care). Met Regie op 3 hebben we een werkwijze waarmee we de jeugdhulp kritisch kunnen evalueren door zicht te krijgen op de patronen die stepped care in stand houden.

Regie op 3

Regie op 3 kan worden ingezet wanneer langdurige en gestapelde jeugdhulp niet het beoogde effect heeft. De methode is gebaseerd op keten breed leren en reflecteren. De procesbegeleiders zijn werkzaam bij gemeenten en de grote jeugdhulpaanbieders die samenwerken aan het verbeteren van de jeugdhulp.

Meer weten?

Bekijk het deelbare document (pdf - 0,7 MB) over Regie op 3 of neem contact op met Linda Imming (procesregisseur, Gemeente Emmen) via info@envedder.nl.