Drentse Jeugdacademie

De Drentse Jeugdacademie brengt kennis, ervaringen en praktijk bij elkaar. Dit draagt bij aan het versterken van het gewone leven en een bestendige jeugdhulpverlening voor kinderen en jongeren in Drenthe. Zo brengen we de professionals verder. En zij onze jeugd. In de Drentse Jeugdacademie ligt de nadruk op ‘met elkaar’. Want met elkaar moeten we zorgen voor een positief opgroei- en opvoedklimaat.

 

Samenwerking, samenspel en continue afstemming tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij de Drentse jeugd zijn cruciaal. In alle gevallen richten we ons steeds op het kind of de jongere in zijn sociale omgeving: gezin, school en vrije tijd. We zoeken oplossingen in het ‘gewone leven’ van het kind. En daarin spelen niet alleen ouders en/of opvoeders een belangrijke rol, maar ook hulpverleners, leerkrachten, pedagogische medewerkers in kinderopvangcentra, jongerenwerkers, vrijwilligers van sportclubs, enzovoort. Kortom, iedereen die betrokken is met en bij de jeugd. Lees hier de folder (pdf - 0,3 MB) van de Drentse Jeugdacademie.

Wat doet de Drentse Jeugdacademie?

De Drentse Jeugdacademie wil een gezamenlijke regionale kennis-, leer-, en werkagenda ontwikkelen en bestendigen. Dat doen we door te inspireren, informeren, investeren en activeren.

De praktijk leert dat het ontwikkelen en vasthouden van kennis extra aandacht vraagt. Daarom biedt de Drentse Jeugdacademie professionals een (online) omgeving, het leerplatform, waarin leren en reflecteren centraal staat. Waarbij het draait om steeds beter willen worden, benutten en ontwikkelen van kennis, van elkaar leren en reflectie van de cliënt. De Drentse Jeugdacademie zorgt voor een praktijkgericht en passend aanbod, inclusief bij- en nascholing, met onder meer ‘training on the job’. Dit doen we in goede samenwerking met Groningen en Friesland (3 Noord).

In de Drentse Jeugdacademie: 

  1. leren en werken gemeenten, zorgaanbieders en maatschappelijke organisaties samen aan regionale maatschappelijke vraagstukken die bijdragen aan het kansrijk opgroeien en opvoeden van de kinderen en jongeren in Drenthe;
  2. levert die samenwerking overdraagbare en generieke componenten op voor gemeenten, jeugdzorgaanbieders, onderwijsinstellingen en anderen;
  3. wordt de opgedane kennis over en weer, ook buiten Drenthe, gedeeld met betrokken organisaties en andere regio’s

Webinars en Kenniscafé's

De Drentse Jeugdacademie organiseerst meerdere webinars per jaar. In onze agenda vindt u welke dat zijn. Daarnaast organiseert de DJA Kenniscafé's waar we succesvolle initiatieven op het gebied van jeugdhulp analyseren zodat we succesfactoren van deze initiatieven ook elders kunnen toepassen. U kunt hier de kenniscafés terugkijken.

Wat willen we bereiken?

De Drentse Jeugdacademie draagt bij aan doel 6: Investeren in vakmanschap.

Meer weten?

Stuur een e-mail naar info@envedder.nl.