Leerbeweging in gang gezet met Kenniscafés Drentse Jeugd Academie

Wie de geitenpaadjes in een dorp of wijk niet kent, ze niet begrijpt of er niet op wordt toegelaten, krijgt er niks voor elkaar. Je moet eerst weten naar wie er wordt geluisterd, wie kan en wil helpen en hoe de mensen met elkaar omgaan. Hier is sprake van vakmanschap. De Kenniscafés van de Drentse Jeugd Academie halen juist dát boven water.

De methode van de Kenniscafés maakt het mogelijk om actuele onderwerpen en initiatieven op een toegankelijke, inspirerende manier te onderzoeken en te bespreken. Dit levert niet alleen waardevolle, evenwichtige en praktische inzichten op. Het zet bovendien een leerbeweging in gang waardoor je erachter komt dat vanzelfsprekendheid niet bestaat, maar vakmanschap wel.

Minisymposium

Ter afsluiting van de eerste serie Kenniscafés is donderdag 9 maart in Het Valkenhof in Beilen een minisymposium gehouden. Tijdens een interactieve bijeenkomst heeft een deskundigenpanel samen met genodigden die zich betrokken voelen bij de Drentse jeugd, teruggeblikt op de methode en de opbrengsten van de Kenniscafés. Het resultaat staat in een magazine dat de initiatieven uit de Kenniscafés samen met de methode en de opbrengsten bundelt. Dit magazine is gratis verkrijgbaar door een berichtje te sturen naar info@envedder.nl.