Regiovisie Jeugd Drenthe

Zo doen we dat in Drenthe.

Elk kind in Drenthe heeft recht op een gewoon leven waarin het gezond en kansrijk kan opgroeien. Dat is niet voor elk kind vanzelfsprekend, maar wel het doel wat we met Envedder nastreven. Elke dag werken we samen aan deze groeibeweging, een proces waarin we telkens stappen zetten.

 

Eén van die stappen is dat we een Regiovisie Jeugd hebben ontwikkeld. Dit is op basis van de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO); een opdracht die gemeenten zichzelf gegeven hebben. De regiovisie geeft aan op welke wijze de regio de beschikbaarheid en continuïteit van de jeugdfuncties borgt. Daarnaast geven in het document ook aan welke toekomstige ontwikkelingen we graag willen binnen het jeugdlandschap. 

Wat is de Norm voor Opdrachtgeverschap?

Met de NvO nemen de gemeenten in Drenthe hun verantwoordelijkheid om de regionale samenwerking te verbeteren en het opdrachtgeverschap te versterken, met als doel een goed functionerend jeugdzorglandschap. De NvO kan worden opgevat als een kwaliteitskader waar gemeenten zich in regioverband aan verbinden, maar waarvan de invulling per regio kan verschillen. Klik hier voor meer informatie over de NvO.

Regiovisie Drenthe

De Drentse regiovisie is opgesteld op basis van bestaande afspraken en documenten en in een aantal verbindingswebinars hebben verschillende doelgroepen gereflecteerd op de visie. Daarna is de visie in het Algemeen Bestuurlijk Overleg Jeugd vastgesteld en aangeboden aan de colleges van de 12 Drentse gemeenten. Hieronder vindt u de regiovisie incl. een samengevatte versie.

Meer weten?

Neem dan contact op via info@envedder.nl.