Zorgmakelaars begeleiden Doorbraakaanpak

Betere toegang tot jeugdhulp voor ouders en kinderen. Dit is een van de doelen van Envedder en de zorgmakelaars zetten zich hier samen met gemeenten en Gecertificeerde instellingen voor in. Zo zijn ze sinds oktober 2020 hard aan de slag geweest om samen passende jeugdhulp te organiseren voor jeugdigen met een beschermingsmaatregel. Het ging om 33 jeugdigen in Drenthe, waarvoor dat tot dan nog niet was gelukt. Deze zogenaamde Doorbraakaanpak was in opdracht van de ‘Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd’. De Zorgmakelaars voerden regie op deze aanpak.

Door deze aanpak ontvingen vrijwel alle jeugdigen, door het gezamenlijk optrekken van de gemeenten, de GI’s en de zorgaanbieders, tóch passende jeugdhulp. Met de begeleiding van de Zorgmakelaar werd kennis en expertise beter verbonden aan het lokale veld, werd er buiten de kaders gezocht, weet men elkaars taal te verstaan en konden doorbraken vaak worden gerealiseerd.

Zorgmakelaar Bram Schipper:

“Dat lukte niet altijd in één of twee gesprekken. Met de Drentse partners streven we naar duurzame oplossingen voor al onze jeugdigen in de komende periode. Daarnaast verbinden we de Drentse Expertise Tafel (DET), het OZJ of andere externen aan de casuïstiek om voor en met onze Drentse jeugd een stap in de goede richting te zetten.”

Brugfunctie

De zorgmakelaar vervult een brugfunctie tussen de gemeenten en de GI’s. Door te werken aan een betere samenwerking tussen de gemeenten en de GI’s kunnen we het huidige jeugdhulpaanbod beter benutten. Dat kan door op tijd op- en af te schalen en het verwijsproces sneller, passender en efficiënter te benutten. 

De Zorgmakelaar richt zich op:

  • uitvoering; advies & informatie, bemiddeling 
  • werk/procesafspraken; maken van samenwerkingsafspraken
  • kennis; kennis verbreden inkoop en contract, synergie, kruisbestuiving en benchmarking 
  • trends en ontwikkeling; monitoring zorglandschap