Succesfactoren van online jongerenwerk

Voor jongeren is er geen onderscheid tussen de online en de offline wereld. Dat is één geheel. Daarom verdiepten jongerenwerkers van Impuls in de gemeente Aa en Hunze zich in de meerwaarde van de online wereld voor hun jongerenwerk. Een vraag die ze zichzelf hebben gesteld was: als de jongeren veel online zijn en wij niet, kunnen we dan wel voldoende aansluiten bij hun leefwereld en kunnen we ze dan wel goed helpen? Dat was het vertrekpunt om online jongerenwerk een boost te geven binnen Impuls.  

Die boost begint met in kaart brengen waar  jongeren zich eigen online bevinden. De online wereld is eigenlijk 1 van de vindplekken geworden, naast de gebruikelijke fysieke plekken die nog steeds hun waarde hebben. Het is namelijk én én. Het gaat er om om de online wereld een plek te geven in het jongerenwerk, naast de fysieke wereld.  

In een van de Kenniscafé’s van de Drentse Jeugdacademie vertelden de jongerenwerkers van Impuls hier meer over. Kijk nu de opname van het kenniscafé hier terug.