Spoed4Jeugd Drenthe, voor hulp buiten kantoortijden

Steeds meer partners werken samen binnen Spoed4Jeugd Drenthe om kinderen en jongeren in crisis buiten kantoortijden te kunnen helpen. Om de samenwerking te bekrachtigen hebben de partijen een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Accare, Ambiq, De Trans, GGZ Drenthe, Jeugdbescherming Noord, Cosis, Veilig Thuis Drenthe, Yorneo en Jeugdhulpregio Drenthe werken al sinds enkele jaren samen in de crisiszorg voor jeugdigen. Daar zijn nu de volgende organisaties aan toegevoegd: OCRN, Cedin, Noorderblinck, Molendrift en Polyzoom.

Spoed4Jeugd Drenthe is het provinciale meldpunt voor kinderen en jongeren in crisis. Het gaat om situaties waarin de jeugdige een gevaar is voor zichzelf of zijn of haar omgeving. Bijvoorbeeld bij het risico op zelfdoding of een psychose. Hulpverleners van de verschillende zorgorganisaties kunnen zo snel ter plekke zijn en de juiste hulp bieden. Dag en nacht.

De samenwerking binnen Spoed4Jeugd Drenthe is belangrijk. Jeugdhulpinstellingen en gemeenten zorgen er samen voor dat jeugdigen en gezinnen altijd geholpen worden in acute crisissituaties, ongeacht het tijdstip. Doordat er binnen de samenwerking altijd een professional beschikbaar is die zoekt naar de beste oplossing, lukt dat goed. De samenwerking heeft zichzelf in de laatste jaren bewezen, door de korte lijnen, gedeelde motivatie en ambitie.

Contact opnemen bij spoed

Spoed4Jeugd Drenthe is opgericht om zorg te bieden bij crises buiten kantoortijden, als de zorginstellingen gesloten zijn. In geval van crisis kan men bellen tussen 17.00 en 8.30 uur, in het weekend en op feestdagen. Jongeren kunnen zelf bellen, maar ook ouders, hulpverleners, huisartsen of de politie. Als het maar gaat om een kind of jongere in Drenthe. Het telefoonnummer is (0592) 381 530. Overdag kan men contact opnemen met de eigen zorginstelling of de gemeente.

Kijk voor meer informatie op www.spoed4jeugddrenthe.nl