Envedder kijken: Met visuele handicap op de vertrouwde school blijven

Februari 2021

Jan is vader van twee kinderen. Zijn dochter Liselotte van 11 jaar gaat steeds slechter zien, waardoor haar schoolresultaten verder achteruit gaan. Thuis gaat het wel goed, want er zijn aanpassingen gedaan waardoor Liselotte veilig en goed haar weg kan vinden. Ook haar vrienden en klasgenoten zijn er aan gewend. De directeur van de school geeft nu aan dat het naar zijn mening niet langer verantwoord is om Liselotte op school te houden.

 

De oude kijk op de situatie

Er schieten een aantal gedachten door Jan, de vader van Liselotte, heen: dat betekent een speciale school, weg uit haar vertrouwde omgeving. Jan wil echter dat zij in haar vertrouwde omgeving blijft. Hoe kan er een gezamenlijke oplossing gevonden worden? 

Envedder kijken

De vader stelde voor om het persoonsgebonden budget van Liselotte ter beschikking te stellen aan de school om de noodzakelijke maatregelen te treffen. De gemeente sprong bij. De school paste zich aan en de rest van de leerlingen op school profiteerden daarvan mee. Ook de specifieke extra zorg werd op school gegeven. Het resultaat is dat Liselotte ondanks haar visuele handicap in haar eigen vertrouwde omgeving leert en floreert, tegen aanmerkelijk lagere langdurige financiering dan wanneer zij de reguliere zorgroute had doorlopen.

‘Gewone’ leven

Die vertrouwde ‘gewone’ omgeving is ook de essentie achter het programma van het landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd. Hoe kun je het ‘gewone’ leven versterken? Het gaat om mensen motiveren en alleen te ondersteunen wanneer dat echt nodig is. En dat begint, net als in ieder warm menselijk contact, met twee vragen: hoe gaat het? En wie ben je eigenlijk? Om daarna pas te komen tot de vraag: waar heb je behoefte aan?

De coronacrisis laat zien dat we in staat zijn om elkaar te helpen met allerlei initiatieven. Hoe goed zou het zijn om dat vast te houden na de crisis? Wij zijn er namelijk van overtuigd dat heel veel kleine initiatieven, waarin het concreet handelen voorop staat, samen een veel grotere impact hebben dan grote projecten waar het vaker gaat over de organisatie dan de mens waarover we spreken. 

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je het ‘gewone’ leven kunt versterken? Neem contact op met Peter Winkelman van het Landelijk Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd via info@envedder.nl of kijk op voordejeugd.nl.