Doen we het goede? Doen we het goede, goed?

Met die vraag in ons achterhoofd hebben we gereflecteerd op de afgelopen 5 kenniscaf√©'s van de Drentse Jeugdacademie. Dit deden we samen met twee lectoren van NHL Stenden. Lector Janneke Metselaar, Lectoraat Zorg voor Jeugd en lector Jolanda Tuinstra van het lectoraat Sociale Kwaliteit.

Samen met hen hebben we naar de waarde en de effectiviteit gekeken van de initiatieven voor onze Drentse Jeugd die we in de 5 kenniscafé's hebben bekeken. Alle initiatiefnemers hebben eerst hun eigen initiatief onder de loep genomen waarna iedereen nog eens goed heeft gekeken naar alle initiatieven. De sessie geeft een mooi beeld van de effectiviteit en waarde van de 5 activiteiten die de gemeenten ondernemen voor hun jeugdigen en gezinnen.

Het uiteindelijke resultaat bundelen we in een boek dat begin volgend jaar klaar is. Interesse? Mail dan alvast naar info@envedder.nl