Alle kinderen naar school, wat zijn de succesfactoren?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Eén van de doelen van de groeibeweging Envedder is: alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen. Een kind dat thuis zit en niks doet, daar moeten we echt wat mee doen. In Drenthe zijn mooie succesverhalen van professionals die het is gelukt om kinderen op school te houden of weer een route naar school te vinden; in ieder geval om ruimte te vinden zich te ontwikkelen. Eén van die voorbeelden is een samenwerking tussen de Aventurijn in Emmen en Yorneo.

4 leerlingen, één ambulant hulpverlener

Michiel Blok (Renn4): “We zijn recent een pilot gestart met een SO+ klas. Dit is een klas voor kinderen die al speciaal onderwijs volgen, maar die toch thuis dreigden te komen zitten of die al thuis zaten. En dat willen we niet. Voor deze leerlingen zijn we een kleine klas  gestart met 4 leerlingen en één ambulant hulpverlener in de klas. Het is een pilot, maar we merken nu al dat het succesvol is, twee leerlingen zijn al uitgestroomd naar regulier(dere vormen van) onderwijs. In de eerste plaats voor de leerlingen, maar de leerkracht en de hulpverleners vinden het ook een geslaagde vorm. De hulpverlener heeft trouwens ook contact met de gezinnen, met de ouders en kan daar dus ook ondersteunen. Hulp wordt dan veel integraler.” 

Een ambulante hulpverlener voor vier leerlingen is bijzonder. Hulpverlening is vaak gekoppeld aan één leerling, financiering van een groep past daar niet in. Er dus ook een hefboom nodig om deze pilot mogelijk te maken. Michiel: “Samen met alle partijen zijn we overeengekomen dat het samenwerkingsverband Yorneo voorfinanciert. Dat is een heel belangrijke factor als het gaat om nieuwe aanpakken in de jeugdhulp. Ruimte krijgen, niet alleen persoonlijk, maar ook financieel. We hopen van harte dat de gemeente deze financiering wil overnemen, de gemeente Emmen staat hier welwillend tegenover” 

Vliegwielen

Ben Plandsoen (Stichting Gedragswerk): Dit is een mooi voorbeeld van wat ik een vliegwiel noem. Een ontwikkeling die ontstaat op de werkvloer, waarvan we goed kunnen bekijken wat de bepalende succesfactoren zijn. En daarmee kunnen we dan naar de beslissers, de beleidsmakers, de overheden die ruimte kunnen geven waar deze kleinschalige ontwikkelingen structureel ingezet kunnen worden. Je ziet in dit voorbeeld ook heel duidelijk dat financiën een rol speelt. Als je onderwijs en jeugdhulp wettelijk ook dichter bij elkaar brengt, bijvoorbeeld door wetten en financiering in elkaar over te laten lopen, dan kunnen scholen en zorginstellingen makkelijker dergelijke initiatieven starten. Binnen de beweging Van Leerplicht naar Ontwikkelrecht zetten we dergelijke initiatieven in de spotlights om te laten zien dat het kan en anderen enthousiast te maken ook soortgelijke vliegwielen op te starten.”

Meer weten?

Voor meer informatie kun je mailen naar Stichting Gedragswerk, Vliegwiel Ontwikkelrecht of Renn4.