Van Regeldruk naar Waarden Toekennen

De beweging Van Regeldruk naar Waarden Toekennen werkt aan het verminderen van de administratieve lastendruk waar jeugdprofessionals mee te maken hebben. Minder administratieve druk levert de jeugdprofessionals meer tijd op voor het werken met de jongeren.