Zorgmakelaars van Envedder starten project met afschaaltafel

Betere toegang tot jeugdhulp voor kinderen en gezinnen, dat is één van de doelstellingen van Envedder. De zorgmakelaars van Envedder gaan nu kijken of de toegang beter kan rondom het moment waarop getoetst wordt of een jeugdbeschermingsmaatregel beëindigd kan worden. Deze toets gaat plaatsvinden aan de afschaaltafel. Wat gebeurt er precies aan de afschaaltafel? 

Als de jeugdbeschermer aangeeft dat het weer beter gaat met kind en ouders en dat het gezin mogelijk zonder gedwongen hulp verder kan, dan wordt dit getoetst door een medewerker van de Raad van de Kinderbescherming.  Rondom dit moment ervaren gezinnen nu vaak nadelen. Zo is het proces niet altijd helder, kunnen er wachttijden zijn of stagneert een eventueel hulptraject.

Inge Hoefsloot, zorgmakelaar: “Deze nadelen willen we wegnemen aan de afschaaltafel. Dit kun je zien als het verlengde van de beschermtafel. Aan de beschermtafel zitten de betrokken partijen en de gezinnen ook samen aan tafel. Dat doen we nu dus ook aan het mogelijk eind van de ondertoezichtstelling, als de toets daarvoor plaatsvindt. Deze toets, door de Raad van de Kinderbescherming, krijgt nu dus de vorm van een gesprek. Op die manier kunnen de wensen van het gezin meegenomen worden. Wat hebben zij nodig in de toekomst en hoe zien zij dit? Ook de gemeente kan al aan tafel meepraten over eventuele vrijwillige hulpverlening. Dit neemt hopelijk de nadelen weg die er soms zijn”

Stichting de Toegang in Emmen biedt hulp en ondersteuning aan inwoners van Emmen. Dat bieden ze bij eenvoudige vragen, dan kan een telefoongesprek of een huisbezoek voldoende zijn. Maar ze zijn er ook voor complexe vragen bijvoorbeeld als er afgeschaald kan worden van een gecertificeerde instelling naar andere, vrijwillige, hulp. Nadia Arslan werkt als Gedragswetenschapper & praktijkleider specialisatie jeugd voor de Toegang. Zij is betrokken bij de pilot Afschaaltafel. Op welke voordelen hoopt zij? Zowel voor gezinnen als de organisaties die betrokken zijn rondom een gezin. 

Nadia: ” Voor het gezin kan het een wirwar van betrokken organisaties zijn waarbij het onduidelijk is wie wat precies doet. Ik hoop en verwacht dat het gesprek aan de afschaaltafel hier voor alle betrokkenen duidelijkheid in verschaft. Het gesprek maakt voor gezinnen duidelijk bij wie ze waarvoor kunnen zijn. Ook voor andere betrokken partijen, die wellicht na afsluiten van de ondertoezichtstelling betrokken blijven, wordt duidelijk waar ze moeten zijn. Door duidelijkheid te verschaffen hopen we uiteindelijk met zijn allen te doen wat we moeten doen en te doen wat werkt in het belang van het kind of de kinderen. Dat is immers waarvoor we er zijn.” 

Start pilot

De pilot gaat in mei 2022 van start samen met de Raad van de Kinderbescherming,  Jeugd Bescherming Noord, William Schrikker Stichting, Leger des Heils Jeugd & Reclassering en vier gemeenten; Emmen, DeWoldenHoogeveen, Westerveld en Meppel. Als de pilot positief geëvalueerd wordt, dan kan het zijn dat ook in andere gemeenten wordt gestart. 

Vragen over de pilot? Mail dan naar zorgmakelaars@envedder.nl

Meer weten over de verschillende projecten van Envedder kijk dan op www.envedder.nl, volg ons op LinkedIn @Envedder, abonneer je op de nieuwsbrief of mail naar info@envedder.nl.