Samen in de keten inzetten op preventie van middelengebruik bij jongeren

Investeren in vakmanschap: één van de zes doelen van de groeibeweging Envedder. Dat doen we via de Drentse Jeugdacademie (DJA). Tijdens het webinar van 25 maart 2021 stond preventie centraal als het gat om middelengebruik bij jongeren. Om meer te weten te komen over wat er nodig is om te voorkomen dat jongeren verslaafd raken, hebben we Verslavingszorg Noord Nederland uitgenodigd om over dit onderwerp te komen spreken. Hadewig Bijsterveld, preventiefunctionaris en Eric de Vos, outreachend jongerenwerker waren te gast en hebben ons meegenomen in hun werk en hoe we jongeren in een vroeg stadium preventief kunnen helpen. Samenwerken in de keten is daarbij, zoals bij veel onderwerpen, belangrijk. 

Hadewig: “In de gehele keten kunnen we zaken ondernemen om sterker in te zetten op preventie. Gemeenten kunnen preventie bijvoorbeeld opnemen in lokaal beleid en kiezen voor een integrale aanpak. Voor ketenpartners geldt dat het van belang is om te investeren in deskundigheidsbevordering zodat mogelijke problemen vroegtijdig gesignaleerd kunnen worden. Veel meer dan op dit moment gebeurt.”

Wil je ook een webinar bijwonen van De Drentse Jeugdacademie, abonneer je dan op onze nieuwsbrief en volg ons ook op LinkedIn en Twitter