Regie op 3

Eén van de doelen van Envedder is betere toegang tot jeugdhulp voor jongeren en gezinnen. Dat realiseren we onder andere met het project Regie op 3. Regie op 3 houdt letterlijk in dat er een pas op de plaats wordt gemaakt als een jeugdige wordt aangemeld voor een derde interventie. Zo zorgen jeugdzorgaanbieders in Drenthe er voor dat jeugdigen en gezinnen eerder en sneller de beste passende hulp krijgen. Ook willen we voorkomen dat er teveel verschillende professionals te lang bezig zijn en dat effecten uitblijven. Dit willen we doen door samen met ouders, de jeugdige en eventueel andere betrokkene dus ‘een pas op de plaats’ te maken. 

Om dit te realiseren zijn nu vier procesbegeleiders gestart. Nicole Victorie van de gemeente Coevorden, Jan Plagge van Yorneo, Jolanda Weersing van het sociale team in Borger-Odoorn en Roelof Dolfijn van Cosis. In een webinar, georganiseerd door de Drentse Jeugdacademie stelden ze zich afgelopen 24 juni voor aan de deelnemers en gaven ze uitleg over hun werk. Linda Immig, projectleider Regie op 3, vertelde tijdens het webinar meer over het project, zoals het in kaart brengen van het levensverhaal van de jeugdige. De presentatie hiervan vind je op de website.  

Werkveld

Hoe gaat het werkveld om met Regie op 3, hoe haken zij aan? Dat gebeurt op verschillende manieren, zo is Yorneo is gesprek gegaan met medewerkers met als doel dat elke hulpverlener Regie op 3 kent; dat ze weten wanneer het passend is om een jeugdige aan te melden voor Regie op 3 en wat er dan ook in het vervolgtraject van ze wordt verwacht als professional.  

Meer weten?

Meer weten over de achtergrond van dit artikel? Neem dan contact op via info@envedder.nl.