Pilot met POH jeugd GGZ bij huisartsenpraktijken in gemeente Emmen

In de gemeente Emmen draait in 2021 een pilot met de inzet van een POH* jeugd GGZ bij verschillende huisartsenpraktijken. In eerder onderzoek (www.jeugdhulpbijdehuisarts.nl) zijn al goede aanwijzingen gevonden dat de inzet van een POH kan helpen om problemen van jeugdigen en gezinnen vroegtijdig te herkennen. Daardoor kan laagdrempelige hulp geboden worden en inzet van gespecialiseerde jeugdhulp soms worden voorkomen, zo is de gedachte.

We willen er met deze pilot achter komen of de inzet van de POH jeugd GGZ leidt tot een afname van gespecialiseerde jeugd GGZ, doordat eerder en beter toegankelijke zorg wordt geleverd. Bijvoorbeeld als ouders vragen hebben als: mijn kind is de laatste tijd erg somber’ en ‘mijn kind is erg opstandig, wat ik ook doe, hij luistert niet’. 
Daarbij monitoren we wat de effecten zijn van de inzet van de POH jeugd GGZ voor jeugdhulpgebruik en de kosten van jeugdhulp.

Voor het onderzoek worden huisartsen met en zonder POH jeugd GGZ in de gemeente Emmen vergeleken. We kijken daarbij voornamelijk naar het aantal doorverwijzingen en de kosten van jeugdhulpgebruik. Daarnaast onderzoeken we welke zorg de POH jeugd levert. Zo krijgen we meer duidelijkheid over welke zorg een POH kan bieden en voor welke zorgvormen dit minder geschikt is. Uiteindelijk hopen we dan te weten te komen welke veranderingen de inzet van een POH jeugd teweegbrengt en hoe die veranderingen tot stand komen. De eerste resultaten worden medio 2021 verwacht.

De POH’s die deelnemen aan dit onderzoek zijn behandelaren van Accare. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de gemeente Emmen in samenwerking met het Accare Child Study Center, alwaar alle opleidings- en onderzoeksactiviteiten van Accare zijn ondergebracht.

Meer informatie?

WIl je meer informatie over het onderzoek, neem dan contact op met onderzoekers Marieke Spijk of Hermien Dijk.

*POH = praktijkondersteuner huisarts