Op zoek naar pareltjes in ons werk

Binnen Envedder investeren we samen in vakmanschap van jeugdprofessionals. Dat doen we op allerlei manieren, maar de kern blijft dat we ons ontwikkelen door kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. 

Binnen de Drentse Jeugdacademie gaan we dat nu doen door met elkaar tijdens een kenniscafé in gesprek te gaan aan de hand van mooie initiatieven waarmee jongeren geholpen zijn.  
We bekijken eerst samen een film over dit initiatief en gaan dan samen op zoek naar de succesfactoren. Belangrijke vraag is dan natuurlijk ook: hoe kunnen we die succesfactoren vertalen naar andere initiatieven. 

Het eerste voorbeeld waar we in gaan duiken is dat van Dierenweide Stroomdal in Beilen. Vrijwilligers van de Dierenweide hebben zelf een film gemaakt waarin goed naar voren komt wat ze doen. Vervolgens gaan we in gesprek over: waarom is de dierenweide succesvol en aan welke (generieke) elementen moeten jeugdzorg initiatieven dus voldoen om succesvol te zijn. En… hoe kunnen we die factoren ook ergens anders toepassen?

Heb je interesse om het eerste kenniscafé bij te wonen? Laat het dan weten via info@envedder.nl. Dan sturen we je een uitnodiging. 

Een verkorte versie van de film die de Dierenweide heeft gemaakt vind je op onze website

Heb je zelf of ken je zelf een initiatief dat zeker een keer in het kenniscafé aan bod moet komen, mail dan naar Huub Pijs (h.pijs@middendrenthe.nl), projectleider.