Envedder kijken: kijken naar wat bij een jongere past

Martijn heeft een intensieve behandeling met verblijf gevolgd bij Ambiq vanwege complexe problemen. Zijn behandeling loopt binnenkort ten einde en om hem een rustige overgang te bieden, volgt een periode van wonen onder begeleiding.  Er is nog geen plek gevonden, dus de gemeente en de zorgaanbieder hebben de taak om dit zo snel mogelijk te regelen. Het belang van alle partijen is dat er gezocht wordt naar een duurzame oplossing, een plek waar de kans dat zijn problemen terugkomen minimaal is. 

De oude kijk op de situatie

Er moet een begeleid wonen plek gevonden worden voor een jongere. Vanuit de gemeente wordt er gekeken naar de diagnose en welke gecontracteerde aanbieders een plek bieden voor een jongere met deze specifieke diagnose. Aan de hand van de lijst met geschikte gecontracteerde aanbieders, wordt er gekeken waar er plek is. De oude kijk is dus aanbodgericht. 

Envedder kijken

De jeugdconsulent Anouk van de gemeente Westerveld kwam tot de conclusie, dat er binnen de gecontracteerde aanbieders geen geschikte plek was de jongere.  Er waren meerdere diagnoses en een plek is vaak gekoppeld aan één diagnose. Anouk: “Op basis van gesprekken met de ouders bleek dat het gewoon niet paste bij Martijn, dat was al wel helder en ik kon dus verder gaan zoeken dan de gecontracteerde aanbieders. Dat heb ik niet alleen gedaan, maar samen met professionals van Accare, Cosis en Ambiq. Door tweewekelijks met elkaar om tafel te zitten hebben we veel gebruik kunnen maken van elkaars expertise. We hebben een uitgebreidere lijst samengesteld met mogelijkheden. Deze nieuwe lijst voor begeleid wonen zijn we toen heel systematisch langs gegaan. De diagnose van de jongen was daarbij belangrijk, maar óók wat bij hem past als persoon. We hebben nu dus veel meer vraaggericht gekeken.” 

Meer dan de diagnose

In de aanpak is echt gekeken naar wat past bij de jongere als persoon, dus ook voorbij de diagnose. Dat is gelukt door de input van de ouders en door professionele inzichten van de betrokken zorgaanbieders. Inmiddels woont Martijn op een locatie voor begeleid wonen en de eerste periode is erg goed gegaan. De goede voorbereiding heeft hier een grote rol in gespeeld, zoals de goede samenwerking door verschillende zorgaanbieders. Maar ook de betrokkenheid. Niet alleen betrokken bij Martijn, maar er is ook contact met het gezin, voor hen is er veel gebeurd en is het een spannende tijd geweest. 
Meer weten?

Meer weten

Opgroeien in een vertrouwde omgeving en op een duurzame plek vinden we in Drenthe erg belangrijk. Wil je meer weten over hoe de jeugdconsulent in dit geval te werk is gegaan? Mail dan naar info@envedder.nl.