Emmen zet in op meer preventie en minder specialistische jeugdhulp

De gemeente Emmen maakt samen met het onderwijs en huisartsen een flinke stap door drie proefprojecten voor passende jeugdhulp te ondersteunen. Dit betekent minder instroom naar gespecialiseerde jeugdhulp en meer passende, collectieve preventieve voorzieningen. Het doel is om jeugdigen en hun gezin eerder en op maat te helpen worden, waardoor zwaardere hulp uit kan blijven.

De drie proefprojecten zijn een passende jeugdhulpvoorziening op de scholen voor speciaal onderwijs, een uitbreiding van de Praktijkondersteuner bij huisartsen en het inzetten van een gezinscoach via scholen.  

Pilot passend onderwijs

Op de scholen voor speciaal onderwijs de Aventurijn, de Toermalijn, Catamaran en de Atlas zitten veel leerlingen met individuele specialistische jeugdhulp. Dit wordt deels vervangen door een collectieve voorziening waar kinderen tijdens schooltijd terecht kunnen. Denk aan een pedagogisch medewerker in dienst van school of een time-out voorziening waar kinderen onder schooltijd terecht kunnen. Hierdoor ontstaat meer rust in de klas en daardoor kwalitatief beter onderwijs. 

Praktijkondersteuners huisarts

De pilot praktijkondersteuners huisarts jeugd (POH jeugd) die begin dit jaar is gestart bij drie huisartspraktijken wordt uitgebreid.  De huisarts kan zonder verwijzing een jeugdige met problemen door leiden naar de praktijkondersteuner jeugd in plaats van naar de specialistische jeugdhulp. Die wordt daardoor sneller gezien en gehoord. De eerdere ervaringen wijzen uit dat een aantal gesprekken vaak al voldoende is waardoor zwaardere hulp niet noodzakelijk is.

Gezinscoach

Omdat de oorzaak van jeugdhulp vaak in het gezin ligt, kan een gezinscoach helpen. De focus ligt dan niet op de jongere maar op de omstandigheden waarin de jongere opgroeit. De gezinscoach kan zorgen voor stabiliteit en rust thuis waardoor er minder inzet van gespecialiseerde gezinsbehandeling en begeleiding nodig is. De gezinscoach kijkt ook naar geldzaken en gezondheid  waardoor de stress in een gezin vaak afneemt.

Normaliseren

“We hebben onze mond vol van normaliseren en het verminderen van de inzet van jeugdhulp,” zegt jeugdwethouder Robert Kleine. “Maar wij willen onze jeugdigen wél de ondersteuning blijven bieden die zij nodig hebben om gelukkig, veilig, gezond en met perspectief op te groeien. Dus moet je kijken naar een andere inzet van hulp. En daarvoor ruimte geven om te ondervinden hoe dat werkt, ook financieel. Ik ben ontzettend blij dat we deze stap nu zetten, samen met het onderwijs en de huisartsen, en benieuwd naar de resultaten.”