De Klimtoren helpt kinderen op onderwijskoers

December 2020

In een sfeervol klaslokaal aan de Sparrenlaan in Emmen is de Klimtoren gevestigd. Het is een groep voor jonge kinderen tussen 4 en 7 jaar die om bijzondere redenen buiten de boot dreigen te vallen in het reguliere of het speciaal onderwijs. ‘Proberen’ en ‘’observeren’ zijn de sleutelwoorden binnen de groep die nu een jaar bestaat. ‘Geen kind mag thuiszitten’ en ‘misplaatsingen voorkomen’ zijn kernzinnen waar de werkzaamheden in en om de Klimtoren aan opgehangen zijn.

 

Vroege uitval

Ellen Staats is de leerkracht van de Klimtorengroep. Ze staat samen met Heidi Wijntje voor de klas. Heidi is medewerker van zorgaanbieder Cosis en neemt meer de pedagogische en verzorgende aspecten binnen de groep voor haar rekening. Ellen: ‘Je kan stellen dat we samen de groep draaien, waarbij ieder haar eigen professionele inbreng heeft. Samen zie je veel en zijn we elkaars toegevoegde waarde. De groep bestaat momenteel uit 5 kinderen en is geschikt voor maximaal 8 leerlingen. We bestaan nu een jaar en we kunnen al spreken van een paar mooie successen. Dat is erg fijn omdat we ons de start, door coronaperikelen, iets voorspoediger hadden voorgesteld, maar we zijn goed op weg.’

De Klimtoren is gerealiseerd om jonge kinderen die te maken krijgen met vroege uitval in het onderwijs toch een plek te bieden en door middel van een observatieperiode een goede uitstroommogelijkheid te bepalen. De problematiek is meestal niet meteen helemaal helder, maar staat op een gegeven moment een plek in het onderwijs in de weg en uitval op zo’n jonge leeftijd is allesbehalve gewenst. Het gaan om ontwikkelingsstoornissen, een taalachterstand of een vorm van gedragsproblematiek.

Proberen

Heidi: ‘Het gaat om kinderen die al vroeg tussen de spreekwoordelijke wal en het schip terecht dreigen te komen. Het doel van plaatsing bij de Klimtoren is uit te pluizen waar het probleem ligt en vervolgens te bepalen wat de juiste uitstroombestemming moet zijn. En dat is vaak wel een puzzel, maar we krijgen de ruimte om te proberen en te experimenteren. Dat is een voordeel ten opzichte van andere onderwijssettingen, waar daarvoor de tijd en de structuur meestal ontbreekt.’ 

De kinderen worden aangemeld bij de Onderwijs Observatie Groep. Dat is een groep bestaand uit verschillende disciplines vanuit, onder anderen, Cosis en Yorneo, die ondersteunend zijn bij de zoektocht naar de juiste plek voor het kind. Linda Sijtsma is daar als gedragswetenschapper aan verbonden.

Linda: ‘Kinderen worden bij ons vaak aangemeld door intern begeleiders van basisscholen. Het betreft dan kinderen waarbij vragen zijn gerezen over ontwikkelings(on-)mogelijkheden of kinderen die zelfs al niet meer een school bezoeken. Maar ook hulpverleners in gezinnen zijn bronnen van aanmelding van kinderen.’

Zelfvertrouwen

Linda: ‘We hebben eerst een intensief contact met het kind en de familie om te kijken wat hun visie op het probleem is. Een goede afstemming meteen in het begin vinden we erg belangrijk. Ook daarna blijven we in nauw contact. Gedurende een aantal blokken hebben we evaluatiemomenten om ook tussendoor de koers aan te kunnen passen. Tevens verzamelen we wat er allemaal al gedaan is om het beeld nog completer te krijgen. Vanwege de samenwerking met het SBO in Emmen, Yorneo en Cosis kunnen we snel schakelen met verschillende disciplines en specialisten. We kunnen snel maatwerk regelen omdat we niet voortdurend allerlei expertise in moeten vliegen en kunnen direct de juiste hulp bieden. Een grote winst in efficiency.’

Ellen: ‘De groep van de Klimtoren is een kleine groep met veel minder prikkels voor de kinderen dan dat ze moeten functioneren in een volle klas. Ze komen bij ons meteen beter tot hun recht omdat ze meer ruimte krijgen. Of soms moet je ruimte beperken omdat dat onrust oplevert. In elk geval zie je dat kinderen weer zelfvertrouwen terug moeten krijgen. Wij hebben een ontwikkelomgeving gecreëerd waarin ze daar in hun eigen tempo aan kunnen werken. Het zijn soms best ingewikkelde puzzels om achter de juiste koers te komen, maar laten we het niet te dramatisch laten klinken. We hebben ook gewoon heel veel plezier in de Klimtoren!!’