Alle kinderen naar school, wat zijn de succesfactoren?

Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Eén van de doelen van de groeibeweging Envedder is: alle kinderen de kans bieden zich optimaal te ontwikkelen.  Een kind dat thuis zit en niks doet, daar moeten we echt wat mee doen. In Drenthe zijn mooie succesverhalen van professionals die het is gelukt om kinderen op school te houden of weer een route naar school te vinden; in ieder geval om ruimte te vinden zich te ontwikkelen. Eén van die voorbeelden is een samenwerking tussen de Aventurijn in Emmen en Yorneo. 

4 leerlingen, één ambulant hulpverlener

Michiel Blok, teamleider RENN4: “We zijn recent een pilot gestart met een SO+ klas. Dit is een klas voor kinderen die al speciaal onderwijs volgen, maar die toch thuis dreigden te komen zitten of die al thuis zaten. En dat willen we niet. Voor deze leerlingen zijn we een kleine klas  gestart met 4 leerlingen en één ambulant hulpverlener in de klas. Het is een pilot, maar we merken nu al dat het succesvol is. Twee leerlingen zijn al uitgestroomd naar regulier onderwijs.” 

Leerkracht en de hulpverleners vinden het ook een geslaagde vorm omdat de hulp veel intergraler is. De hulpverlener heeft namelijk contact met de gezinnen, met de ouders en kan daar dus ook ondersteunen.

Eén ambulant hulpverlener voor vier leerlingen is bijzonder. Hulpverlening is vaak gekoppeld aan één leerling, financiering van een groep past daar niet in. Toch is het gelukt om voor deze pilot effectieve financieringsafspraken te maken. Michiel: “Dat is een heel belangrijke factor als het gaat om nieuwe aanpakken in de jeugdhulp. Ruimte krijgen, niet alleen persoonlijk, maar ook financieel.” 

Vliegwielen

Ben Plandsoen (betrokken bij de beweging van leerplicht naar ontwikkelrecht): “Dit is een mooi voorbeeld van wat ik een vliegwiel noem. Een ontwikkeling die ontstaat op de werkvloer, waarvan we goed kunnen bekijken wat de bepalende succesfactoren zijn.  Daarmee kunnen we dan naar de beslissers, de beleidsmakers en overheden die ruimte kunnen geven aan deze kleinschalige ontwikkelingen zodat ze structureel ingezet kunnen worden. Je ziet in dit voorbeeld ook heel duidelijk dat financiën een rol spelen. Binnen de beweging Van Leerplicht naar Ontwikkelrecht zetten we dergelijke initiatieven in de spotlights om te laten zien dat het kan en om anderen enthousiast te maken ook soortgelijke vliegwielen op te starten”

Meer weten?

Meer weten over de achtergrond van dit artikel? Neem dan contact op via info@envedder.nl.