Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO)

Sinds de jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de Drentse gemeenten valt zijn mooie stappen gezet en is het besef gegroeid dat transformatie tijd en geld kost. In Drenthe willen we beter aansluiten bij de leefwereld van kinderen, jongeren en ouders en de focus leggen op de bedoeling van de transformatie. Daarvoor zetten we in eerste instantie in op lokale voorzieningen. Waar lokale voorzieningen niet toereikend zijn of kinderen in een onveilige situatie verkeren, zorgen de Drentse gemeenten dat er jeugdhulp beschikbaar is.

 

Wat willen we bereiken?

Medio 2020 heeft de VNG een resolutie aangenomen over de Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO). De NvO geeft richting aan de samenwerking tussen gemeenten bij het organiseren en inkopen van jeugdhulp. In de NvO staan niet vrijblijvende afspraken tussen zowel gemeenten binnen een regio als tussen regio‚Äôs onderling. De NvO schrijft voor dat elke jeugdregio een regiovisie opstelt. De twaalf Drentse gemeenten willen samen met een brede groep van regionale partners deze regiovisie opstellen. 

Waar staan we?

De twaalf Drentse gemeenten willen samen met de brede groep van regionale partners vormgeven aan de ambities uit de regiovisie. Op 1 en 2 juni 2021 is er in meerdere webinars met de stakeholders gesproken over de totstandkoming van de Drentse regiovisie Jeugd en is gevraagd te reflectern op de stand van zaken in Drenthe. Klik hier (pdf - 0,4 MB) voor de presentatie die tijdens deze webinars gegeven is.

Hoe gaan we verder?

Binnenkort publiceren we hier de Drentse Regiovisie Jeugd, die opgesteld is in samenspraak met de stakeholders en Drentse wethouders Jeugd. We publiceren dan ook de reflectie vanuit de webinars die op 1 en 2 juni gehouden zijn via een reflectieverslag.

Meer weten?

Neem dan contact op met Greetje Kolk via info@envedder.nl.