Ontwikkelrecht: Opening interactieve tentoonstelling 'Waar ben je?'

26juni

Locatie: Podium Zuidhaege - De Schalm, Theatercafé

Tijdstip: 14:00 tot 15:30 uur

Nog steeds hebben niet alle kinderen/jongeren in ons land (en dus ook niet in het Noorden van ons land) de kans om zich goed te ontwikkelen. De beweging ‘van leerplicht naar ontwikkelrecht’ vindt dat alle kinderen daar gewoonweg recht op hebben. Daarom zijn ze, als gezamenlijke organisaties voor onderwijs en zorg in de drie Noordelijke provincies, deze beweging begonnen. Ze hebben de Hanze Ontwerpfabriek ingeschakeld en een grote groep creatieve studenten vanuit diverse opleidingen. En ook het Drents Museum. Met Gedragswerk als aanjager van de beweging. Omdat we het anders kunnen doen. Op andere manieren, via andere aanpakken, met andere mensen met andere kwaliteiten.

Voor deze tentoonstelling zijn studenten op pad gegaan met kinderen om op de plek waar ze verblijven op een beeldende of muzikale manier aan het werk te gaan. Dit heeft geleid tot kunstwerken waarmee kinderen zeggen ‘wie ben ik nu?’ en ‘wat zou ik willen?’. Want het gaat bij deze beweging om de kinderen/jeugdigen en hoe we hen benaderen om zich te ontwikkelen. Daar hebben ze allemaal recht op.

Meld je via deze link aan voor de opening of andere activiteiten.

Zie ook de website van Gedragswerk voor meer informatie over deze beweging